เรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน

    คอร์ส 3,6,9 หรือ 12 เดือน
   เลือกพักที่หอมหาลัยหรือพักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวไต้หวัน
   ค่าเรียนและค่าที่พักเริ่มต้นเพียงเดือนละ 13,904 บาท


เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร ' สำเนาพาสปอร์ต ' study plan '
สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 3 เดือน มีเงินคงเหลืออย่างน้อย 7 หมื่นบาท

เริ่มเรียนได้ทุก 3 เดือน หมดเขตรับสมัคร 2 เดือนก่อนเปิดเรียน

ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละเทอม
เทอมใบไม้ผลิ: 5 มีนาคม - 31 พฤษภาคม
เทอมฤดูร้อน: 5 มิถุนายน - 31 สิงหาคม
เทอมใบไม้ร่วง: 5 กันยายน - 31 พฤศจิกายน
เทอมฤดูหนาว: 5 ธันวาคม - 28 กุมภาพันธ์

ค่าเรียนและค่าที่พัก
   3 เดือนเริมต้นที่ 41,713 บาท (ตกเดือนละ 13,904 บาท)
   รายละเอียดค่าเรียนและที่พักตามตารางด้านล่าง
   ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
   ราคาดังกล่าวคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์ไต้หวัน

# บริการ  ค่าบริการ
1 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก (ให้คำปรึกษาฟรี) 3,000
2 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก และทำวีซ่า (ให้คำปรึกษาฟรี)
4,000
ยังไม่รวมค่าวีซ่า
3 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก ทำวีซ่า และจองตั๋วเครื่องบิน
 (ให้คำปรึกษาฟรี)
4,500
ยังไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
4 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน
และรับที่สนามบิน 
(ให้คำปรึกษาฟรี)
5,000
ยังไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
รวมค่ารถจากสนามบินไปที่พักแล้ว
ค่าเรียนและค่าที่พัก (บาท)
ระยะเวลา ค่าเรียน พักที่หอมหาลัย พักกับโฮสต์
2 คนต่อห้อง
พักกับโฮสต์
1 คนต่อห้อง
ขั้นต่ำ 3 เดือน รวมค่าประกันและค่าลงทะเบียนแล้ว - ห้องส่วนตัวหรือ 2 คนต่อห้อง
- ไม่รวมค่าน้ำ-ไฟ
รวมค่าน้ำ-ไฟแล้ว
รวมค่าน้ำ-ไฟแล้ว
3 เดือน
30,463 18,000 - 47,250 11,250 22,500
6 เดือน
59,213 36,000 - 94,500 22,500 45,000
9 เดือน
87,338 54,000 - 141,750 N/A N/A
12 เดือน
114,838 72,000 - 189,000 N/A N/A

เรียนภาษาจีนที่มหาลัยตงไห่ เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน

   คอร์ส 2 เดือน หรือ 4 เดือน
   เลือกพักที่หอมหาลัยหรือพักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวไต้หวัน
   ค่าเรียนและค่าที่พักเริ่มต้นเพียงเดือนละ 13,782 บาท


เอกสารประกอบการสมัคร
ใบสมัคร ' สำเนาพาสปอร์ต ' รูปถ่าย 'สำเนาการศึกษาสูงสุด
' ใบรับรองตรวจสุขภาพ

ระยะเวลาที่เรียน และวันที่หมดเขตรับสมัคร

เทอมใบไม้ผลิ
หมดเขตรับสมัคร: สิ้นเดือนธันวาคม
ระยะเวลาเรียน: ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือนมิถุนายน
เทอมฤดูร้อน
หมดเขตรับสมัคร: สิ้นเดือนพฤษภาคม
ระยะเวลาเรียน: ต้นเดือนกรกฏาคม - ต้นเดือนกันยายน
เทอมใบไม้ร่วง
หมดเขตรับสมัคร: สิ้นเดือนกรกฏาคม
ระยะเวลาเรียน: ต้นเดือนกันยายน - กลางเดือนมกราคม

ค่าเรียนและค่าที่พัก
  4 เดือนเริมต้นที่ 55,125 บาท (ตกเดือนละ 13,782 บาท)
  รายละเอียดค่าเรียนและที่พักตามตารางด้านล่าง
  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ ค่าวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  ราคาดังกล่าวคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์ไต้หวัน


# บริการ ค่าบริการ
1 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก (ให้คำปรึกษาฟรี)
3,000
2 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก และทำวีซ่า (ให้คำปรึกษาฟรี)
4,000
ยังไม่รวมค่าวีซ่า
3 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก ทำวีซ่า และจองตั๋วเครื่องบิน 
(ให้คำปรึกษาฟรี)
4,500
ยังไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
4 ติดต่อมหาลัย สมัครเรียน จัดหาที่พัก ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน
และรับที่สนามบิน 
(ให้คำปรึกษาฟรี)
5,000
ยังไม่รวมค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
รวมค่ารถจากสนามบินไปที่พักแล้ว
ค่าเรียนและค่าที่พัก (บาท)
ระยะเวลา ค่าเรียน พักที่หอมหาลัย พักกับโฮสต์
2 คนต่อห้อง
พักกับโฮสต์
1 คนต่อห้อง


- ห้องส่วนตัวหรือ 2 คนต่อห้อง หรือ 4 คนต่อห้อง
- ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าน้ำ-ไฟ
ค่าที่พักรวมค่าน้ำ-ไฟแล้ว ค่าที่พักรวมค่าน้ำ-ไฟแล้ว
2 เดือน 22,500 5,400 - 10,800   7,500 15,000
4 เดือน 45,000
10,125 - 52,500 15,000
30,000
Q&A

เอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเรียนภาษา

- พาสปอร์ตพร้อมสำเนา
- หนังสือตอบรับเข้าเรียนจากศูนย์ภาษา
- หลักฐานการศึกษาสูงสุด
- Study plan
- ผลสอบภาษาจีน
(TOCFL level 2 ขึ้นไป) หรือภาษาอังกฤษ (TOEIC 300 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS band 2.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 18 คะแนนขึ้นไป)
- สเ
ตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน
ควรมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 120,000 บาท

ทำงาน part-time

นักเรียนต่างชาติที่อยู่ในระหว่างการเรียนภาษาในปีแรก ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

ค่าครองชีพที่ไถจง

ค่าอาหารเดือนละ 8,000 - 15,000 บาท
อาหารกลางวันมื้อละ 70 - 150 บาท
ค่ารถเมล์เที่ยวละ 0 - 30 บาท
ตั๋วดูภาพยนตร์ใบละ 300 บาท
ชา/กาแฟแก้วละ 30 - 70 บาท
น้ำเปล่าขวดละ 25 บาท
รถบัสไปไทเปเที่ยวละ 250 - 300 บาท