ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย
13 - 25 ตุลาคม 2560

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
(1) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี หรือปริญญาโทในประเทศไทย
(2) อายุระหว่าง 16 - 27 ปี
(3) มีความสนใจในภาษาจีน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
*ผู้เข้าร่วมโครงการการต้องสอบวัดระดับภาษาจีนที่มหาลัยก่อนเข้าเรียนตามระดับที่สอบได้*
ทุนนี้รวมอะไรบ้าง
ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน, บริการรับที่สนามบิน, งานเลี้ยงอำลา, ทริปเที่ยวในไต้หวัน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ตุลาคม 2560
** รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ทุน **

เอกสารในการสมัครขอรับทุน
(1) เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ "Why should I learn Chinese?"
(2) สำเนาพาสปอร์ต
(3) ระบุข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วยชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,อายุ,ที่อยู่,เบอร์โทร,email,วัน/เดือน/ปีเกิด,ประวัติการศึกษา
(4) ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ - Beacon Hotel หรือพักกับโฮสต์แฟมิลี่ช่าวไต้หวัน
สแกนและส่งมาที่อีเมลล์ mameogao155@gmail.com
ติดต่อสอบถามโทร 097 159 1811 (มะเหมี่ยว)
   ประกาศผลภายใน 3 วันหลังวันสมัคร

สิ่งที่จะได้จากโครงการ

(1) ได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
(2) ได้ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน 
(3) ได้เข้าชมรมของมหาลัย 
(4) มีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ 
(5) ได้ประกาศนียบัตรจากมหาลัยเฝิงเจี่ยเมื่อจบโครงการ

ฟรี!
(1) ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 สัปดาห์
(2) บริการรับที่สนามบิน
(3) งานเลี้ยงอำลา 
(4) ทริปเที่ยวในไต้หวัน (เมืองหนานโถวและเมืองไถหนาน)
(5) วีซ่าไต้หวัน (คนไทยได้รับการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวันเป็นเวลา 30 วัน)
(6) บริการจองที่พักและให้คำปรึกษาระหว่างเข้าร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม 

(1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 10,000 บาท)
(2) ค่าเดินทางในประเทศไต้หวัน
(3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
(4) ค่าหนังสือเดินทาง
(5) ค่าประกันการเดินทาง/อุบัติเหตุุ
(6) ค่าท่องเที่ยวส่วนตัวในประเทศไต้หวัน
(7) ค่าอาหาร (ประมาณ 3,000 บาทสำหรับ 13 วัน)
(8) ค่าที่พัก
12 คืน (ประมาณ 5,500 - 14,500 บาท)

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกที่พักได้ตามนี้
(1) โรงแรม Beacon (โรงแรม 4 ดาว)
   ราคาพิเศษเพียง 14,500 บาท ต่อคน ต่อ 12 คืน รวมอาหารเช้าแล้ว นอนห้องละ 2 คน
   เดินไปมหาลัยเพียง 5 นาที
   http://www.beaconhotel.com.tw/
(2) พักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวไต้หวัน
   ราคา 5,500 บาท ต่อคน ต่อ 12 คืน ไม่รวมค่าอาหาร นอนห้องละ 2 คน 
   ราคา 8,000 บาท ค่อคน ต่อ 12 คืน ไม่รวมค่าอาหาร นอนห้องละ 1 คน